Ułatwienia dostępu

Skip to main content

RPO 2021-2023


 
 
 
 


 

Projekt „Wyszkolimy zawodowców”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 

Oś priorytetowa: RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja

 

Działanie: RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

 

Poddziałanie: RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe

 

Okres realizacji: 01.09.2021 – 30.09.2023

 

Budżet projektu: 2 716 052,80 PLN

 

Dofinansowanie z EFS: 2 308 644,88 PLN

 

Dofinansowanie z budżetu państwa: 135 802,64 PLN

 

 

Budżet jednostek samorządu terytorialnego: 271 605,28 PLN

 

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja śniadeckich w Grudziądzu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, programu doradztwa edukacyjno- zawodowego, zapewnienie staży zawodowych dla 100 uczniów, zakup sprzętu do pracowni zawodowej oraz organizację szkoleń dla 6 nauczycieli. Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

W ramach projektu przewiduje się:

 

 Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczniów:

1) „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)”

2) „Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)”

3) „Ochrona przed elektrycznością statyczną w elektronice, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji

SPACE(ESD)”

  Przeprowadzenie przez nauczyciela szkoły zajęć dla uczniów z zakresu SEP.

 

  Utworzenie Punktu Informacji i Kariery oraz organizacje warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

  Doposażenie pracowni zawodowej.

 

  Realizację staży dla uczniów objętych wsparciem w ramach projektu.

 

  Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla nauczycieli:

1) „Nowoczesne metody lutowania, diagnozowania i napraw pakietów elektronicznych występujących we współczesnych urządzeniach elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej(IPC)”

2) „Diagnozowanie i usuwanie usterek urządzeń peryferyjnych zawierających komponenty Ball Grid Array, w tym również w aplikacjach SPACE (BGA)”

 

3) „Ochrona przed elektrycznością statyczną w elektronice, z uwzględnieniem obsługiwanych aplikacji SPACE(ESD)”

 

 

REKRUTACJA 2022/23

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Harmonogram zajęć

 

Harmonogram zajęć
 
 
 
Regulamin rekrutacji - nauczyciele