Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt POKL 2014-2015


O projekcie

 

Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w grudziądzkich szkołach” jest realizowany przez Gminę Miasto Grudziądz od 1 stycznia 2014r. i potrwa do 30 września 2015r.

Wartość projektu ogółem: 3 736 102,78 zł;

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego to 3 175 687,36 zł.

Gmina Miasto Grudziądz ponosi wkład własny w wysokości 560 415,42 zł.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego głównym celem jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Grudziądzu poprzez współpracę z pracodawcami i wdrożenie programów rozwojowych w 6 zespołach szkół prowadzących kształcenie zawodowe w terminie do 30.09.2015r.

Wsparcie jest skierowane do uczniów w wieku 16-22 lat pobierających naukę w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych na terenie miasta Grudziądza.

 Działania realizowane w Zespole Szkół Technicznych

w Grudziądzu w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

w ramach projektu pt. „Nowa jakość kształcenia zawodowego

w grudziądzkich szkołach”:

 

modyfikacja programów nauczania dla zawodów: technik elektryk i technik mechatronik przy udziale przedsiębiorców

 

konsultacja i dostosowanie programów praktyk do potrzeb lokalnego rynku pracy

 

organizacja staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach

 

wyposażenie pracowni automatyki i robotyki

 

wyjazdy do przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego

 

spotkania z pracownikami banku i Urzędu Skarbowego

 

zajęcia z doradztwa zawodowego w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz budowania ścieżki kariery zawodowej

 

zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych ( CV, list motywacyjny)

 

zajęcia specjalistyczne w zakresie dodatkowych uprawnień energetycznych do 1 kV

 

dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów maturalnych (matematyka, j.obce)

 

zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów klas młodszych (matematyka, j. obce)

 

indywidualne zajęcia dla uczniów z pedagogiem szkolnym

 

indywidualne zajęcia dla uczniów z psychologiem

 

grupowe warsztaty terapeutyczne dla uczniów dotyczące rozwoju emocjonalnego, uzależnień, problemów rozwoju osobistego

 

częściowa (50%) refundacja kosztów biletu miesięcznego dla uczniów klas I znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenach wiejskich.Spotkania konsultacyjne

11 kwietnia 2014r. w ZST odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie modyfikacji programu nauczania dla zawodu technik elektryk.


Image
Image
Image


14 maja 2014r. w ZST odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie modyfikacji programu nauczania dla zawodu technik mechatronik.


Image

 

ImageImageWycieczki zawodoznawcze

4 kwietnia 2014r. 43 uczniów ZST wzięło udział w wycieczce do Elektrowni Wodnej we Włocławku.

Celem wyjazdu było zapoznanie młodzieży z technologią wytwarzania energii elektrycznej w hydroelektrowni.

Po wprowadzeniu teoretycznym na temat wytwarzania energii elektrycznej w hydroelektrowniach zapoznano się ze schematem budowy Elektrowni Wodnej Włocławek. Zwiedzono pomieszczenia elektrowni wewnątrz tamy oraz pomieszczenia generatorów oraz przedstawiono zasadę działania generatorów synchronicznych. Zapoznano się ze sprzętem do prac pod napięciem, a następnie zwiedzono sterownię elektrowni oraz stanowiska pomiarów w fundamentach tamy wodnej.Image

ImageImage


Image

Image
28 maja uczniowie klasy II i III technikum elektrycznego uczestniczyli w wycieczce do firmy APATOR SA w Łysomicach koło Torunia i Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji Toruń. Podczas pierwszej części młodzież zapoznała się z historią i działami produkcji w firmie Apator. Następnie odbyło się zwiedzanie hal produkcyjnych i laboratoriów. W namacalny sposób można było poznać procesy technologiczne towarzyszące wytwarzaniu aparatury elektrycznej niskiego i średniego napięcia (rozłączniki, bezpieczniki, obudowy, ograniczniki przepięć itp.). Po zwiedzeniu zakładu Apator pojechano do Torunia celem obejrzenia wozów lokalizacji uszkodzeń kabli i specjalistycznych wozów Pogotowia Energetycznego a także podnośników. Przedstawiciel Koncernu Energa przedstawił sposoby działania brygad znajdujących się w działach wykonawstwa i pogotowia energetycznego.


Image