Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kwalifikacje zawodowe

Technik analityk (311103):

CHM.03. (D) - Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04. (W) - Wykonywanie badań analitycznych

 

Technik mechatronik (311410):

ELM.03. (WK) - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. (WK) - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Technik elektryk (311303):

ELE.02. (W) - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.05. (D) - Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

Technik elektronik (311408):

ELM.02. (W) - Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

ELM.05. (D) - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

 

Technik informatyk (351203):

INF.02. (WK) - Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. (DK) - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 

Technik programista (351406):

INF.03. (DK) - Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. (DK) - Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930):

ELE.10. (W) - Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ELE.11. (D) - Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Technik robotyk (311413):

ELM.07. (WK) - Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki

ELM.08. (WK) - Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 

Modele części praktycznej egzaminu:

D - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych tylko w przybory (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

DK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty w ośrodkach sprawdzania),

W - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg),

WK - egzamin przeprowadzany na stanowiskach wyposażonych w komputery (egzaminatorzy oceniają rezultaty i przebieg).

Ogólny harmonogram egzaminu zawodowego

 

zawód

kwalifikacja

klasa

sesja

Technik analityk (311103)

CHM.03.

III

lato

CHM.04.

V

zima

Technik elektronik (311408)

ELM.02.

IV

lato

ELM.05.

V

zima

Technik elektryk (311303)

ELE.02.

IV

lato

ELE.05.

V

zima

Technik informatyk (351203)

INF.02.

III

lato

INF.03.

V

zima

Technik mechatronik (311410)

ELM.03.

IV

lato

ELM.06.

V

zima

Technik programista (351406)

INF.03.

III

lato

INF.04.

V

zima

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

ELE.10.

IV

lato

ELE.11.

V

zima

Technik robotyk (311413)

ELM.07.

III

lato

ELM.08

V

zima

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2023/24

 

zawód

Sesja ZIMA 2024

Sesja LATO 2024

kwalifikacja

klasa

termin

kwalifikacja

klasa

termin

część pisemna

część praktyczna

 

 

część pisemna

część praktyczna

Technik analityk (311103)

CHM.03.

IV

10 stycznia

2024r.

9 stycznia 2024 r.

CHM.03.

III

5 czerwca 2024 r.

3 czerwca 2024 r.

CHM.04.

V

12 stycznia 2024 r.

-------

-----

------

Technik elektronik (311408)

ELM.05.

V

9 stycznia 2024 r.

ELM.02.

IV

3 - 19 czerwca 2024

Technik elektryk (311303)

ELE.05.

IV

9 stycznia 2024 r.

ELE.02.

V

3 - 19 czerwca 2024

Technik informatyk (351203)

INF.03.

V

15 stycznia 2024 r.

INF.02.

III

10 - 17 czerwca 2024

Technik mechatronik (311410)

ELM.06.

V

16 – 17 – 18

stycznia 2024 r.

ELM.03.

IV

3 - 19 czerwca 2024

Technik programista (351406)

------

-----

------

-----

INF.03.

III

10 czerwca 2024 r.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

------

-----

------

-----

ELE.10.

IV

3 - 19 czerwca 2024