Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania Prezydium Rady Rodziców z dyrekcją szkoły i pedagogiem szkolnym odbywać się będą w miarę potrzeb.

 

7 września 2023r. (czwartek) – spotkania rodziców klas pierwszych z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami i pedagogami szkolnymi

 • wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców

 

26 września 2023r. (wtorek) – spotkanie dyrekcji szkoły i wychowawców klas z rodzicami uczniów klas maturalnych (kl.V)

 • omówienie organizacji i procedur egzaminu maturalnego,
 • organizacja Studniówki
 • wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców.

 

9 października 2023r. (poniedziałek) – spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas II, III i IV

 • wybór po jednym przedstawicielu z każdej klasy do Rady Rodziców
 • przekazanie informacji na temat egzaminu zawodowego w klasach przystępujących do egzaminów w roku szkolnym 2023/2024

 

12 października 2023r. (czwartek) – zebranie Rady Rodziców i wybór prezydium Rady Rodziców

 

23 listopada 2023r. (czwartek) – zebranie ogólnoszkolne rodziców uczniów klas I-V połączone z pedagogizacją

 • zebrania klasowe ( obowiązki szkolne, dyscyplina nauki, frekwencja, wyniki nauczania)
 • informacja o ocenach przewidywanych w klasach V
 • przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

 21grudnia 2023r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas V

 • informacja o ocenach semestralnych w klasach V
 • informacja o terminach i przebiegu egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2024
 • informacja o wynikach próbnych egzaminów maturalnych

 

25 stycznia 2024r. (czwartek) – zebranie z rodzicami uczniów klas I-IV

 • analiza wyników nauczania i wychowania za I semestr
 • wywiadówki w poszczególnych klasach

 

3 kwietnia 2024r. (środa) – zebrania w klasach maturalnych

 • informacja o ocenach przewidywanych w klasach maturalnych
 • przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących egzaminu maturalnego

 

23 maja 2024r. (czwartek)– spotkania wychowawców klas z rodzicami  uczniów klas I-IV

 • informacja o ocenach przewidywanych