Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt POKL realizowany w latach 2010-2011Projekt POKL realizowany w latach 2010-2011W okresie od 1.10.2010r. do 31.08.2011r. w VI Liceum Ogólnokształcącym funkcjonującym w strukturach Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu realizowany jest projekt pt. „Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów”. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszyscy uczniowie liceum mogą uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub przygotowujących do matury z matematyki, języków obcych, języka polskiego, chemii, biologii i wiedzy o społeczeństwie. W okresie od paĽdziernika do grudnia 2010r.w 30 godzinach zajęć wyrównawczych i 70 godzinach zajęć przygotowujących do matury uczestniczyło 71 uczniów VI LO. Udział w zajęciach pomaga w pokonaniu trudności w nauce i umożliwia lepsze przygotowanie się do matury.