Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekt POKL realizowany w latach 2009-2011

W okresie od 1.10.2009r do 31.05.2011r. w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu realizowany jest projekt pt. „Atrakcyjne kształcenie uczniów w grudziądzkich szkołach zawodowych drogą do sukcesu”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języków obcych, fizyki, chemii, a od 1 paĽdziernika 2010r. także z matematyki. Prowadzone są także dodatkowe lekcje przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów maturalnych z języków obcych, biologii, geografii, fizyki, chemii, a od 1 paĽdziernika 2010r.również z matematyki. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach kół zainteresowań takich jak, koło informatyczne, elektroniczne i ekologiczne. Uczniowie klas starszych mają możliwość uczęszczania na zajęcia przygotowujące do egzaminu na uprawnienia energetyczne SEP, które mogą być przydatne w przyszłej pracy. Osoby chętne mogą także uczestniczyć w zajęciach psychologiczno – pedagogicznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego. W roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu będą organizowane prelekcje i wykłady pracowników naukowych wyższych uczelni oraz wycieczki do zakładów pracy.

W roku szkolnym 2009/2010
w projekcie uczestniczyło 310 uczniów naszej szkoły. Zrealizowano 984 godziny zajęć, w tym 384 godziny zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 432 godziny- przygotowujących do matury, 144 godziny- kół zainteresowań i 24 godziny zajęć psychologiczno- pedagogicznych.

Wszystkich uczniów Zespołu Szkół Technicznych zachęcamy do udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu w roku szkolnym 2010/2011.


W roku szkolnym 2010/2011 w projekcie uczestniczyło 554 uczniów techników.
Brali oni udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, przygotowujących do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Osoby chętne uczestniczyły w zajęciach przygotowujących do egzaminu nadającego dodatkowe uprawnienia. 51 uczniów zdało egzamin  państwowy i uzyskało uprawnienia energetyczne SEP do 1 kV. Ponad 30 osób rozwijało swoje zainteresowania w kołach : informatycznym, ekologicznym i elektronicznym. W ramach projektu zorganizowano pięć wycieczek do zakładów pracy (Anwil we Włocławku, Sharp i Sumica w Ostaszewie, Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu, elektrownia wodna Żur) i dwa wykłady na temat produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zmian klimatycznych.


Uczestnicy wycieczki do Anwilu.


Wycieczka do Anwilu.


Zajęcia koła ekologicznego.


Wycieczka do elektrowni wodnej Żur.


Elektrownia wodna Żur.


Turbogenerator.


Turbogenerator.


Wycieczka do elektrowni wodnej Żur