Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Zebranie rodziców


Spotkanie z rodzicami 
w dniu 23 listopada 2023r. (czwartek)

Wszystkich rodziców prosimy o przybycie najpierw do auli a później do wyznaczonych sal.

O godzinie 16:30 do auli zapraszamy rodziców i wychowawców klas III, IV  i V. 

Klasa Wychowawca Sala
3aTi Damian Stanio 47
3bTi Tomasz Szwaba 31
3TP Ryszard Bancewicz 32
3TM Marcin Leeb 10
3TEe Dorota Iwańska/ 66
w zastępstwie: Lucyna Torłop
3TAM Iwona Nykaza 57
4aTI Dominik Augustyniak 39
4bTI Piotr Balcerzak 52
4TAP Arleta Karwowska 38
4Tel Tomir Żukotyński 34
4TM Marcin Jabłoński 48
4TEO Artur Kalbarczyk 46
5aI5 Barbara Mańska-Borowska Spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie
5bI5 Marcin Kowalczyk 55
5M5 Zuzanna Wiśniewska-Zięba 54
5Ee5 Mirosław Rzymski 37
5AM5 Monika Rudnicka-Chadaj 59

 

O godzinie 17:30 do auli zapraszamy rodziców i wychowawców klas I i II. 

Klasa Wychowawca Sala
1aTi Monika Maciejewska 34
1bTi Maciej Winnicki 32
1TAR Lucyna Torłop 54
1Tel Wojciech Darłak 57
1TE Anna Chamela 39
1TM Beata Krasińska 52
1TP Mirosława Cieślak 55
2aTi Grzegorz Cybulski 56
2bTi Iwona Sadowska 42
2cTi Olga Chrzanowska 53
2TP Sławomir Thom 50
2TM Dariusz Charzyński 49
2TRE  Katarzyna Markiewicz 41
2TAn Małgorzata Domowicz 40
2Tel Adam Marks 36