Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Technik Robotyk


Opis zawodu

Technik robotyk jest nabardziej poszukiwanym zawodem w przemyśle. To inderdyscyplinarny zawód łączący w osbie zagadnienia mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Robotyk to specjalista o wielu kwalifikacjach, a przedmiotem jesgo pracy są roboty, ich sterowanie, a także programowanie. Specjaliści są zatrudniani do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej. Technik robotyk jest kluczowym zawodem XXI wieku wpisujacym się w założenia programu "Przemysł 4.0".