Żywa lekcja historii

14-01-2020 na 3 i 4 godzinie lekcyjnej w auli szkolnej klasy pierwsze uczestniczyły w ramach kształcenia historycznego pozalekcyjnego w żywej lekcji historii, w ramach której Bractwo Rycerskie " KERIN" zaprezentowało dwie inscenizacje: dla klas pierwszych Technikum czteroletniego:" Polska w latach 1918-1945", a dla klas pierwszych Technikum pięcioletniego:" Dzieje Starożytnego Rzymu". Tematyka inscenizacji została skorelowana z podstawą programową klas pierwszych. Oprócz fachowej narracji historycznej członków Bractwa Rycerskiego :" KERIN" i licznych, wykorzystywanych rekwizytów podczas inscenizacji, w role historycznych postaci wcielali się uczniowie poszczególnych klas. Korowód zaprezentowanych postaci był różnorodny.