Seminarium techniczne w ZST

26.09.2019 r. w auli szkolnej odbyło się seminarium techniczne pt. "Innowacyjne technologie produkcji
 i recyklingu wyrazem troski o środowisko naturalne".

Seminarium rozpoczął i prowadził dyrektor Adam Szewczuk.  W czasie seminarium omawiano dwa obszary zagadnień związanych z ochroną środowiska:
- gospodarowanie odpadami
- wytwarzanie energii w sposób przyjazny środowisku. 


Zaproszeni prelegenci  przedstawili następujące tematy:

1. Recykling chemiczny materiałów poliuretanowych - prof. dr hab. inż. Janusz Datta, Politechnika Gdańska.
2. Glikolizat - drugie życie odpadu poliuretanowego – Daniel Bartkowski, MSU SA.
3. ECO-podeszwa, podeszwa z drukarki 3D - czy to możliwe? - Marcin Ewertowski, MSU SA.
4. Odpadowy zawrót głowy - jak gospodarować odpadami komunalnymi? – Aleksandra Cyrankowska,
    MWiO ZGO Zakurzewo.
5. Poprawa procesu zarządzania odpadami na przykładzie Jabil Poland - Magda Zarzycka, Jabil Poland.
6. Wyzwania związane z gospodarką odpadami w dużej firmie produkcyjnej - Magdalena Puzio, Mueller 
    Fabryka świec.
7. Biznes i szkolnictwo - szansa na innowacyjną gospodarkę i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego   
     - Adam Szewczuk, Zespół Szkół Technicznych.
8. Roboty, recyklaty, wysokorozwinięte technologie IT - nowy wymiar kształcenia zawodowego - Marcin
     Jabłoński, Zespół Szkół Technicznych.
9. Wykorzystanie odnawialnych  Ľródeł energii w MWiO w Grudziądzu - Piotr Piechota, MWiO.
10. Wytwarzanie energii ze Ľródeł odnawialnych w Jabil Poland - Rafał Pokrzeptowicz, Jabil Poland.
11. Efektywny energetycznie system ciepłowniczy w Grudziądzu - Tomasz Janowski, Opec-System.
W seminarium wzięli udział zaproszeni goście i prelegenci, nauczyciele i uczniowie szkoły.