Ułatwienia dostępu

Projekt unijny


"Modernizacja infrastruktury edukacyjnej – unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu"

W dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminą – miasto Grudziądz, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 24.10.2018 r. – 30.09.2021 r. 

Całkowita wartość projektu: 1 549 484,53 zł

Kwota dofinansowania: 1 316 957,30 zł

środki własne: 232 527,23 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa stanu wyposażenia służącego do praktycznej nauki zawodów oraz dostosowanie placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano unowocześnienie bazy kształcenia zawodowego poprzez inwestycję w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową pracowni kształcących w zawodach: technik analityk, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Realizacja projektu przyczyni się do dostosowania kształcenia uczniów do wymogów, jakie stawia regionalny rynek pracy oraz stworzy takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste środowiska pracy zawodowej.


Zespół Szkół Technicznych
              w Grudziądzu

Adres szkoły: ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Tel/fax: +48 56 465 83 83 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Created by: Kacper Gratowski & Mateusz Piórkowski
Design by: Kacper Gratowski , Artur Thom , Mateusz Piórkowski
Wsparcie techniczne: Studio113