Ułatwienia dostępu

Skip to main content

GDK'24: Kwiaty i chleb pod Kopernikiem


Planetarium oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Grudziądzu
ZAPRASZAJĄ
21 marca (CZWARTEK) o godz. 11:55 na Plac Miłośników Astronomii w Grudziądzu.

W Grudziądzkim Dniu Mikołaja Kopernika Ekonomisty nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Wielkiego Astronoma przez przedstawicieli grudziądzkich placówek oświatowych, kulturalnych oraz miłośników astronomii. Dzień ten upamiętnia wizytę Mikołaja Kopernika jako ekonomisty w Grudziądzu.

Po ceremonii złożenia kwiatów, około godz. 12:15 uczniowie z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu poczęstują zgromadzonych chlebem przygotowanym przez nich według receptury z czasów Kopernika (AKCJA pod kryptonimem: "Na Święto Kopernika Chleb z Gastronomika").

ZAPRASZAMY!

OPIS: 502 rocznica ogłoszenia przez Mikołaja Kopernika "Traktatu o szacunku monety" („De aestimatione monetae) podczas  zjazdu stanów Prus Królewskich w Grudziądzu. Dnia 21 marca 1522 roku Kopernik wygłosił publiczne traktat o monetach, w którym w zwięzły sposób sformułował pięć podstawowych postulatów, współcześnie nazywanych monetarnymi, które zostały wyjaśnione poprzez przykłady, porównania i paralele historyczne. Kopernik opowiadał się między innymi za ścisłą kontrolą liczby mennic działających na obszarze Prus. Myśl ekonomiczna, w dziedzinie określanej obecnie jako polityka pieniężna, została później jeszcze bardziej rozwinięta i jest znana jak prawo Kopernika - Greshama.

PROGRAM:
GRUDZIĄDZKI DZIEŃ MIKOŁAJA KOPERNIKA EKONOMISTY
502. rocznica ogłoszenia przez Mikołaja Kopernika "Traktatu o szacunku monety" podczas jego wizyty w Grudziądzu

- 21 marca, godz.11:00

Rozpoczęcie 50. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego.

Transmisja na żywo: www.planetarium.grudziadz.pl

Miejsce: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w ZST, ul.Hoffmanna 1

- 21 marca, godz. 12.00
Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii

- 21 marca, godz. 12.15
"Na Święto Kopernika Chleb z Gastronomika" - degustacja chleba upieczonego przez uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich według starej receptury pochodzącej z czasów Mikołaja Kopernika.
Miejsce: Plac Miłośników Astronomii


Serdecznie zapraszamy,
Sebastian Soberski

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii