Ułatwienia dostępu

CYFROWA GMINA - WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM "GRANTY PPGR"

 

 

CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH
W ROZWOJU CYFROWYM

„GRANTY PPGR”

Celem Programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Prezydent Grudziądza, zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i pełnoletnich uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie gminy-miasto Grudziądza, do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.

 

O wsparcie mogą starać się rodziny, których:

- dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

- dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny);

- dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 


Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego Granty PPGR dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- nowy sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek (załącznik poniżej);

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez miasto Grudziądz (załącznik poniżej);

- oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę-miasto Grudziądz (załącznik poniżej).

Jeżeli wnioskodawca posiada dokument potwierdzający, iż członek rodziny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR (np. świadectwo pracy), należy go dołączyć do wniosku.

 

UWAGA! Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach konkursu grantowego.

Zmiany w Regulaminie Konkursu Grantowego wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

 

Termin złożenia dokumentów: 29.10.2021 r., do godz. 13:30.

 

Miejsce złożenia dokumentów: Sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32-36, 86-300 Grudziądz , II piętro, pok. 15.

 

Telefon kontaktowy: 56 45 10 310, 56 45 10 396

Informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Zespół Szkół Technicznych
              w Grudziądzu

Adres szkoły: ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Tel/fax: +48 56 465 83 83 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Created by: Kacper Gratowski & Mateusz Piórkowski
Design by: Kacper Gratowski , Artur Thom , Mateusz Piórkowski
Wsparcie techniczne: Studio113