Ułatwienia dostępu

"Prymus Pomorza i Kujaw" oraz"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"


"Prymus Pomorza i Kujaw"

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Stypendia przyznawane będą tym uczniom (spośród wszystkich klas ZST), którzy spełnią następujące kryteria:
- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądĽ świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załączniku nr 1 lub
w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:
1) uczęszcza do publicznej bądĽ niepublicznej szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe znajdującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
2) uzyskał promocję do klasy programowo wyższej, w której będzie kontynuować naukę przez co najmniej 2 semestry szkolne; 
3) jest uczniem co najmniej klasy II szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
4) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) na poziomie nie niższym niż:
a) w przypadku uczniów szkół branżowych: 4,00;
b) w przypadku uczniów technikum, którzy w poprzednim roku nauki zostali laureatami bądĽ finalistami konkursów, turniejów lub olimpiad wymienionych  w § 4 regulaminu: 4,00;
c) w przypadku pozostałych uczniów technikum: 5,33;
5) uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2019 r.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych,  ubiegający się o stypendium, proszeni są o kontakt z wicedyrektor Jadwigą Grądecką.

Szczegóły: stypendia


Zespół Szkół Technicznych
              w Grudziądzu

Adres szkoły: ul. Hoffmanna 1-7, 86-300 Grudziądz
Tel/fax: +48 56 465 83 83 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Created by: Kacper Gratowski & Mateusz Piórkowski
Design by: Kacper Gratowski , Artur Thom , Mateusz Piórkowski
Wsparcie techniczne: Studio113