Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Olimpiada Znajomości Afryki


Jeśli chcesz wziąć udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki zgłoś się do nauczycieli geografii – Agnieszki Zaborowskiej lub Marii Paderewskiej.

Ostateczny termin zgłoszenia 27 listopada.

Zakres tematyczny obejmuje wiedzę i umiejętności z dziedzin takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia.

Zagadnienia:

1.      Rola chrześcijaństwa w tworzeniu tożsamości afrykańskiej.

2.      Fundamenty Afryki; jedność i różnorodność; przemiany ideowe.

3.      Kształtowanie się narodów Afryki; ich wkład w historię; współistnienie i konflikty wewnątrz państwowe.

4.   Wielokulturowość w dziejach Afryki; współistnienie religii i wyznań; znaczenie kościoła katolickiego – wkład polskich misjonarzy.

5.      Współczesne doktryny polityczne, ideologie i partie polityczne w Afryce.

6.      Nierówności społeczne i ekonomiczne na kontynencie afrykańskim.

 

Olimpiada jest trójstopniowa (eliminacje pierwszego stopnia (szkolne), eliminacje drugiego stopnia (okręgowe), eliminacje centralne (ogólnopolskie).

Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. W zakładce “Indeksy” znajduje się lista uczelni, które przyznają laureatom i finalistom OZA prawo do pominięcia rekrutacji.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Olimpiady na stronie Olimpiady, gdzie m.in. dostępne są testy z poprzednich edycji ze wszystkich etapów wraz z prawidłowymi odpowiedziami.

Zastanów się i podejmij właściwą decyzję! Już w tym roku szkolnym masz szansę zdobyć indeks na wybraną uczelnię!

Więcej informacji…

https://olimpiadaoafryce.pl/